Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Classic Characters: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)

Classic Characters: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)

ISBN: 978-9939-68-230-3

Authors: Hovhannes Tumanyan, Ghazaros Aghayan
Pages: 48
Cover: hard
Size: 22.5x23cm
Language: Eastern Armenian
Published: 2014

$7.00

Shipping From: Armenia
Weight 0.4 kg
Dimensions 22.5 × 23 × 1 cm

  The book includes four works; Hovhannes Tumanyan’s “The Dog and the Cat”, “The Hunter that Lied”, Ghazaros Aghayan’s “The Ant and the Flea”, “The Bee and the Pigeon”. The characters are actually made of colourful plastic. Besides reading the favorite tale, children can also make the figures themselves, which will develop their thinking, imagination, talent for making things, and will reveal their artistic skills.

Գրքում ընդգրկված է չորս ստեղծագործություն` Հովհաննես Թումանյանի “Շունն ու կատուն”, “Սուտլիկ որսկանը”, Ղազարոս Աղայանի “Մրջյունն ու լուն”, “Մեղուն ու աղավնին”, որոնց հերոսներն իրականում կերտված են գունագեղ պլաստիլինից: Բացի սիրված ստեղծագործությունների ընթերցումից` երեխաները կարող են ինքնուրույն կերտել հերոսներին, ինչը կզարգացնի նրանց մտածողությունը, երևակայությունը, ձեռքի շնորհքը` բացահայտելով արվեստագետի նրանց ունակությունները:

Weight 0.4 kg
Dimensions 22.5 × 23 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Classic Characters: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)”

Vendor Information

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop