Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Fables: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)

Fables: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)

ISBN: 978-9939-68-232-7

Author: Atabek Khnkoyan
Pages: 48
Cover: hard
Size: 22.5x23cm
Language: Eastern Armenian
Published: 2014

$7.00

Shipping From: Armenia
Weight 0.4 kg
Dimensions 22.5 × 23 × 1 cm

 The book includes children’s favorite fables by Atabek Khkoyan; “The Meeting of Mice”, “The Pig and the Raven”, “The Hares”, “The Wolf and the Lamb”. The characters are actually made of colourful plastic. Besides reading the favorite fables, children can also make the figures themselves, which will develop their thinking, imagination, talent for making things, and will reveal their artistic skills.

 

   Գրքում ընդգրկված են Աթաբեկ Խնկոյանի` երեխաների կողմից սիրված առակները` “Մկների ժողովը”, “Խոզն ու ագռավը”, “Նապաստակները”, “Գայլն ու գառը”, որոնց հերոսներն իրականում կերտված են գունագեղ պլաստիլինից: Բացի սիրված ստեղծագործությունների ընթերցումից` երեխաները կարող են ինքնուրույն կերտել հերոսներին, ինչը կզարգացնի նրանց մտածողությունը, երևակայությունը, ձեռքի շնորհքը` բացահայտելով արվեստագետի նրանց ունակությունները:

Weight 0.4 kg
Dimensions 22.5 × 23 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fables: Modeling Clay Heroes Present (Hardcover)”

Vendor Information

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop