Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

ԵՐԿԻՐ ԴՐԱԽՏԱՎԱՅՐ

ԵՐԿԻՐ ԴՐԱԽՏԱՎԱՅՐ

Գրքում տեղ են գտել ավելի քան 300 օտարերկրացի, մատենագիրների, ճանապարհորդների, քարտեզագիրների, պատմիչների, քաղաքական, ռազմական, պետական, կրոնական գործիչների, գիտության, մշակույթի գրականության անվանի ներկայացուցիչների բնութագրերը Հայաստանի և հայերի մասին: Գրքի հեղինակ-կազմողն է Ալբերտ Իսոյանը:

$15.00

Sold by: hayagitak
Shipping From: Armenia
Weight 1.1 kg
Dimensions 21 × 15 × 5 cm

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Skip to content