Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Ayn inchne inche, Այն ինչն է ինչը…

Ayn inchne inche, Այն ինչն է ինչը…

Riddles game for kids +6
Հանելուկներով խաղ +6

$13.00

Sold by: Armencho
Shipping From: Sweden
Weight .320 kg

L:365* W:220* D:22 weight 320 g

Dear children, we present you a very attractive and interesting “What is what …” puzzle game, which helps you enrich your knowledge, train your memory and logic.

Available in the game.

* 1 board,

* Cat with 84 puzzles,

* 3 checkers.

 

սիրելի երեխաներ, ձեզ ենք ներկայացնում անչափ գրավիչ եվ հետաքրքրական «Այն ինչն է, ինչը…» հանելուկներով խաղը, որի օգնությամբ կհարստացնեք գիտելիքները, կմարզեք հիշողությունն ու տրամաբանությունը:

 

Խաղում առկա է.

* 1 խաղատախտակ,

* 84 հանելուկներով քատեր,

* 3 խաղաքար:

Weight .320 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ayn inchne inche, Այն ինչն է ինչը…”
No product has been found!

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Skip to content