Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Berd Bears, Forever-Together

Berd Bears, Forever-Together

Absolutely 100% handmade bears, crocheted by local talented women from the border community of Berd, Tavush. These Forever-Together bears can be a perfect gift for Valentine, Birthday or for no reason, for your beloved ones(:
Այս 100% ձեռագործ արջուկները հելյունագործ են, պատրաստված են սահմանամերձ Բերդ համայնքի շնորհալի կանանց կողմից։ Մենք նրանց անվանել ենք Հավերժ-Միասին, հիանալի նվեր են սուրբ Վալենտինի կամ Ծննդյան տոնի, կամ էլ առանց հատուկ առիթի այն Մարդու համար, ով շատ թանկ է քեզ համար(:

$11.00

Sold by: Berd Bears
Shipping From: Armenia
Weight 45 kg
Dimensions 10 × 7 × 10 cm

Made of acrylic yarn, crochet

Weight-45gr

Height-10cm

Colors-white and red

Weight 45 kg
Dimensions 10 × 7 × 10 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Berd Bears, Forever-Together”

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Skip to content