Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Natural chaoite in sterling silver| handmade jewelry set by Shahinian

Natural chaoite in sterling silver| handmade jewelry set by Shahinian

Handmade jewelry
Metal: sterling silver 925
Gemstone: charoite

$65.00$125.00

Free Shipping

Shipping From: Armenia
Weight 0.1 kg
Choose the product

Ring, Earrings, Jewelry set

Special jewelry directly from the manufacturer.

All our jewelry is crafted with great attention to detail! We strive to provide you with the best quality, modern design, and perfect look!!

!!!All our jewelry is made of high-quality sterling silver and is stamped with a 925 stamp!!!

!!!This is a natural stone and it is unique, so it might not be possible to make the second one with the same stone (I will send the photos of the stone to choose it before or after purchasing)

Ձեռագործ զարդեր անմիջապես արտադրողից։ 

Բոլոր զարդերի մեջ յուրաքանչյուր դետալ մտածված է։ Մենք ստեղծում ենք որակյալ զարդեր, որոնք ձեր տեսքը կդարձնեն ամբողջական, ժամանակակից ու աչք շոյող։ 

 

Մեր ողջ տեսականին պատրաստվում է բարձրորակ 925 հարգի արծաթից և բնական բարձրակարգ քարերից։

Shipping Countries: United States (US)


Shipping States: California (United States (US)), Oregon (United States (US)), Wyoming (United States (US)), Idaho (United States (US)), Arizona (United States (US)), Nevada (United States (US)), New Mexico (United States (US)), Washington (United States (US)), Utah (United States (US)), Colorado (United States (US)), Montana (United States (US)), Indiana (United States (US)), Kansas (United States (US)), Ohio (United States (US)), Michigan (United States (US)), Missouri (United States (US)), South Dakota (United States (US)), Illinois (United States (US)), Minnesota (United States (US)), Oklahoma (United States (US)), Iowa (United States (US)), North Dakota (United States (US)), Nebraska (United States (US)), Wisconsin (United States (US)), Connecticut (United States (US)), New Hampshire (United States (US)), Georgia (United States (US)), New York (United States (US)), South Carolina (United States (US)), Maine (United States (US)), Rhode Island (United States (US)), Massachusetts (United States (US)), Florida (United States (US)), Delaware (United States (US)), New Jersey (United States (US)), North Carolina (United States (US)), Virginia (United States (US)), Maryland (United States (US))


Ready to ship in 3-5 business days


 

Shipping Policy

Shipping
Shipping time: It usually takes 3-5 weeks. But it can take longer because of the situation of the world (COVID-19). Please, be a little patient. I hope for your understanding
Tracking number: We will send you a tracking number and you will be able to track your package on your local post office website.

International customers - please note that VAT is NOT included. International customers are responsible for any import duties or taxes charged by the recipient's country. Please check the import duties policy for your country as this may increase the price.
Shipping Guarantee
Be sure that we are responsible for the whole shipping process, and if the product is suddenly damaged or lost in transit, you will either receive your order again for free, or we will refund the full amount.


 

Refund Policy

Returns & exchanges
I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

The following items can't be returned or exchanged
Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:
Custom or personalized orders
Items on sale
Conditions of return
Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.
Questions about your order?
Please contact me if you have any problems with your order.
⟳ Returns and Exchanges
We do everything to avoid a return, So, Please, before ordering you feel free to discuss with me the questions you have about the items. I gladly will send you more details and photos you want. Just contact me.
But in any case, after all, if you receive our jewelry and it does not match the description given here, you can return it within 2 days after receiving it.
You are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, you are responsible for any loss in value.

Weight 0.1 kg
Choose the product

Ring, Earrings, Jewelry set

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Natural chaoite in sterling silver| handmade jewelry set by Shahinian”

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Skip to content