Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Western Armenian Grammar 2․ Արևմտահայերենի քերականություն 2

Western Armenian Grammar 2․ Արևմտահայերենի քերականություն 2

ISBN: 978-9939-68-406-2

Pages: 168
Cover: soft
Size: 17×24 cm
Language: Western Armenian
Published: 2015

$9.00

Shipping From: Armenia
Weight 0.3 kg
Dimensions 24 × 17 × 1 cm

«Արևմտահայերենի քերականություն 1», «Արևմտահայերենի քերականություն 2», «Արևմտահայերենի քերականություն 3» դասագրքերի փորձնական տարբերակները նախատեսված են Սփյուռքի հայկական դպրոցների համար: Դրանք Հայաստանի և Սփյուռքի մասնագետների` ավելի քան մեկ ու կես տարի տևած համատեղ աշխատանքների արդյունք են` ի կատարումն ՀՀ Սփյուռքի նախարարության 2010 թ. հուլիսի 3-5-ի «Արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը Սփյուռքում» համաժողովի որոշման:

Weight 0.3 kg
Dimensions 24 × 17 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Western Armenian Grammar 2․ Արևմտահայերենի քերականություն 2”

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Skip to content