Hotline: 866-207-1466

Hotline:
866-207-1466

Western Armenian Grammar 3

Western Armenian Grammar 3

ISBN: 978-9939-68-637-0

Complier: Hovhannes Zakaryan
Pages: 168
Cover: soft
Size: 17×24 cm
Language: Western Armenian
Published: 2018

$8.00

Shipping From: Armenia
Weight 0.260 kg
Dimensions 17 × 24 cm

Սույն դասագիրքը «Արևմտահայերենի քերականություն 1», «Արևմտահայերենի քերականություն 2», գրքերի շարունակությունն է և նախատեսված է Սփյուռքի դպրոցների համար:
Ներառում է արևմտահայերենի քերականության «Ձևաբանություն» բաժնի մի մասը (դերանուն, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն, վերաբերական) և «Շարահյուսություն» բաժինը:

Weight 0.260 kg
Dimensions 17 × 24 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Western Armenian Grammar 3”

Vendor Information

Donation

$
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop